Home

Kompetent planering


Med bred produktportfölj och skarp spets i ljusdesign via Dialux kan du vara säker på att vi lämnar ett för dig bästa alternativ.

Rådgivande partner


Aldrig tidigare har det varit så svårt att navigera i djungeln av belysningstekniker. Är LED bästa val i just ditt projekt, hur säkerställs dess kvalité och prestanda över tid?
Ekonomisk trygghet


Vårt kalkylarbete innefattar dels LCC-kalkyler för att säkerställa att valet blir det bästa ur såväl anskaffnings-, drift- och underhållssynpunkt. Men även att produkterna lämnar acceptabla garantier.functionlighting

Sweden AB

Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Bild från World Cup 2019
Stor erfarenhet av ljusplanering inom exempelvis:

Metallindustri, trävaruindustri, husfabrikation, byggvaruhandel, bilfirmor, bilverkstäder, elljusspår, skidbackar, sopsorteringar, ishallar, fotbollsplaner, fotbollshallar, div sporthallar, badhus, växthus, djurstallar, ladugårdar, lastbilsverkstäder, gruvor, hamnmagasin, hamnområden, avfallssorteringar, spa-anläggningar, padeltennis, boulehallar, försvarscamper, gjuterier, svetsverkstäder, tennisbanor, lager, ridhus mm.
Produkterna kan levereras med fullt kompatibla styrdetaljer
Med tio års erfarenhet av LED-utveckling vet vi vad som ger dig bästa resultat
Vi lämnar genomtänkta lösningar med väldimensionerade fästdetaljer
Mätningar genomförs med kalibrerade instrument enligt gällande normer
Vi följer alla tillämpliga standarder som ex. SS-EN_12464-1

Vad vi gör

Så kan det gå till

STEG 1


Kontakta oss så försöker vi se till att direkt få in all den input vi behöver för att i slutänden komma i land med ett bra och komplett förslag.

STEG 3


Vi rekommenderar att ni tar in förslag från ett par håll att jämföra mellan. Se till att äpplen jämförs med äpplen, är det svårt, ta hjälp!

STEG 2


Vi paketerar vårt förslag med det ni behöver. Ljusberäkning, eventuell LCC-kalkyl mm.

Större projekt ritas på plats hos er tillsammans med er representant.

STEG 4


Slutligen skickar vi över vår kostnadsfria ljusberäkning innehållande förslag på armatur, eventuella tillbehör och kalkyl.

Detta tillsammans med ett affärsförslag för vald lösning.

Kontakta oss:

functionlighting Sweden AB

Bagarvägen 5

83152 Östersund

070-237 97 45

Lars Lindqvist

© Copyright 2015. All Rights Reserved.