Home

functionlighting

Vad vi gör

Rådgivande partner

 

Aldrig tidigare har det varit så svårt att navigera i djungeln av belysningstekniker. Är LED bästa val i just ditt projekt, kanske, kanske inte.

 

 

Kompetent planering

 

Med bred produktportfölj och skarp spets i ljusdesign via Dialux kan du vara säker på att vi lämnar ett för dig bästa alternativ.

 

 

 

Read More

Ekonomisk trygghet

 

Vårt kalkylarbete innefattar dels LCC-kalkyler för att säkerställa att valet blir det bästa ur såväl anskaffnings-, drift- och underhållssynpunkt. Men även att produkterna lämnar acceptabla garantier.

 

 

Så kan det gå till

STEG 1

 

Kontakta oss så försöker vi se till att direkt få in all den input vi behöver för att i slutänden komma i land med ett bra och komplett förslag.

STEG 2

 

Vi paketerar vårt förslag med det ni behöver. Ljusberäkning, eventuell LCC-kalkyl mm.

Större projekt ritas på plats hos er tillsammans med er representant.

STEG 3

 

Vi rekommenderar att ni tar in förslag från ett par håll att jämföra mellan. Se till att äpplen jämförs med äpplen, är det svårt, ta hjälp!

STEG 4

 

Slutligen skickar vi över vår kostnadsfria ljusberäkning innehållande förslag på armatur, eventuella tillbehör och kalkyl.

Detta tillsammans med ett affärsförslag för vald lösning.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Kontakta oss:

functionlighting Sweden AB

Bagarvägen 5

83152 Östersund

070-237 97 45

Lars Lindqvist